Bulgarian Triathlon Association

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Стартът започва с плуване в гребния канал, преминавайки към колоездене и завършване с бягане около гребната база.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На всеки участник ще бъде предоставена карта с неговия състезателен номер, с която ще получи достъп до зоната за смяна.
Всеки участник трябва да:

 • Демонстрира спортен дух по време на състезание.
 • Носи отговорност за собствената си сигурност и тази на другите състезатели.
 • Познава и спазва настоящите правила.
 • Познава трасето на състезанието.
 • Спазва инструкциите на официалните и технически лица.
 • Спазва правилата за движение.
 • Се отнася с уважение към другите състезатели, официалните лица, техническите лица, треньорите, доброволците и зрителите на състезанието.
 • Да информира официалните лица при отказване по време на състезание.
 • Опазва околната среда в района, където се провежда състезанието.
 • Спазва трасето и индикациите по него.
 • Не използва каквото и да е комуникационно средство по време на състезанието.
 • Не използва средства или начини за разсейване на другите състезатели, участници в състезанието.

  Всеки участник трябва да се състезава с цяла униформа – ТРИКО ЗА ТРИАТЛОН по време на състезанието, без да я сваля изцяло или частично от себе си.
  Участникът няма право да се преоблича или извърша смяна на униформа или оборудване по време на състезанието.
  Участникът може да получи помощ само от техническите, официалните или организационните лица по време на състезание, изразяваща се във: вода, хранителни продукти и медицинска помощ.
  На всеки състезател се предоставят стикери с неговия състезателен номер. Състезателят трябва да залепи номера си на колелото и каската, с които ще вземе участие. По време на брифинга ще бъде обяснено – как и къде се позиционират тези стикери.

  ВРЕМЕ И РЕЗУЛТАТИ
  Общото време на всеки състезател се изчислява от момента, в който стартира, до момента, в който финишира състезанието. Времето, което е използвано в зоните за смяна е част от общото време.
  Във всяко състезание има две влизания и излизания в зоната за смяна преди и след сегмент, които се наричат Т1 и Т2.
  В този старт има поставени „лимит“ времена за всеки един сегмент. Състезателят трябва да приключи дадения сегмент преди „лимит“ времената. Ако не го стори – отпада от състезанието.

  „Лимит“ времена:
 • Плуване 1500 м. – лимит време – 40 мин.
 • Колоездене 40 км. – лимит време – 90 мин.
 • Бягане 10 км. – лимит време – 60 мин.
ПЛУВАНЕ – първи сегмент

Състезателят може да плува с избран от него стил, като се препоръчва свободния стил (freestyle).
Състезателят трябва да измине нужното разстояние (трасе) , самостоятелно и без външна намеса.
При нужда от медицинска помощ или желание за отказване, състезателят спира и вдига ръка.
Състезателят трябва да плува с плувни очила и шапка и да не ги сваля по време на сегмента плуване.
Състезателите нямат право да използват-плуват с неопрен.

КОЛОЕЗДЕНЕ – втори сегментЗабранява се участието със следните велосипеди:

 • Велосипеди за Time Trial
 • Електрически велосипеди
 • Велосипеди без 2 спирачки
 • Велосипеди тандеми или BMX
 • Велосипеди с Tri-Bars.
  Състезателят е длъжен да се яви на старта с технически изправен велосипед!
  Велосипедите на всеки участник ще бъдат проверявани от технически лица преди вкарването им в зоната за смяна.
  Участникът не може:
 • Да блокира друг състезател.
 • Да се състезава без екипировка или частично смъкната екипировка.
 • Да продължи състезанието без велосипед.
 • Да използва друг велосипед, който не е регистриран.
  Състезателят е длъжен:
 • Да спазва правилата за движение по време на състезанието.
 • Да опознае трасето преди състезанието.
 • Да се движи и състезава по безопасен начин.
БЯГАНЕ – трети и последен сегмент
 • Състезателят може да бяга или върви.
 • Състезателят не може да пълзи.
 • Състезателят не може да бяга изцяло или частично съблечен.
 • Състезателят не може да бяга с каска.
 • Състезателят не може да се възползва от фиксирани елементи, за да извърши завоите, като огради, дървета, пътни заници и други.
 • Състезателят не може да бъде придружаван по трасето от лица, като: треньори, зрители, роднини, моторни и други превозни средства.
 • Състезателят не може да напуска определеното трасе за сегмента бягане.
 • Състезателят не може да финишира или прекоси финала с лице, което не участва в състезанието.
 • Състезателят не може да носи или използва слушалки по време на състезанието.
 • Състезателят не може да носи или използва мобилни устройства, фото и видео апарати и друга техника по време на състезанието.

При нарушаване на тези правила, състезателят получава санкция или се декласира.
Състезателят финишира състезание при прекосяването на финалната линия.
ЗОНИ ЗА СМЯНА
Зона, в която състезателите преминават, за да вземат или оставят екипировката си.

По време на състезание, състезателят ще трябва да влезе в зоната за смяна два пъти. Първият след плуването (наричан – Т1) и вторият след колоезденето (наричан – Т2).
Всеки състезател разполага с място в зоната за смяна. Това място се обозначава с номера му.
Всички участници трябва да си оставят велосипеда и нужната екипировка в зоната за смяна преди посочения час на затваряне на същата. Ще бъдат обявени интервали, в които ще бъде отворена зоната за смяна.
Общи правила:

 • Всеки състезател разполага със собствено място и номер в зоната за смяна.
 • Състезателят има право да използва само определеното му място.
 • Велосипедите се оставят в зоната за смяна на обозначените места – индивидуална вертикална стойка.
 • При наличието на индивидуална вертикална стойка:
 1. В зона за смяна Т1: Велосипедът трябва да бъде поставено със задната капла в стойката с рамката напред.
 2. При влизане в зона за смяна Т2: Велосипедът може да бъде поставено в стойката със предна или задна капла.
 • Всеки състезател разполага с кутия, която се намира в определеното му място в зоната за смяна.
 • Кутията трябва да бъде празна при стартиране на състезанието.
 • Оборудването за сегмента колоездене (каска, очила, колоездачни обувки-шпайкове, бутилки и хидратиращи гелове) трябва да бъде върху колелото в зона за смяна Т1. В случай, че състезател използва маратонки за бягане вместо колоездачни обувки-шпайкове, те трябва да бъдат позиционирани пред кутията.
 • Оборудването за сегмента бягане (маратонки, шапка и слънчеви очила) трябва да бъдат позиционирани пред кутията.
 • Използваното оборудване в първия сегмент (плувните очила и шапка) трябва да бъде оставено в кутията, в зона за смяна Т1.
 • В зона за смяна Т2: Използваното оборудване в сегмента колоездене и това, което няма да се използва в сегмента бягане, се оставя по следния начин:
 1. Каската трябва да бъде оставена в кутията.
 2. Очилата трябва да бъдат оставени в кутията.
 3. Шпайковете трябва да бъдат на велосипеда или в кутията.
 4. Бутилките трябва да останат на велосипеда или в кутията.
 • Състезателите трябва да се качат на велосипеда след обозначената линия при излизане от зоната за смяна.
 • Състезателите трябва да слязат от колелото преди обозначената линия при влизане в зоната за смяна.
 • Всички състезатели трябва да се движат в посоката на движение, съобщена на състезателния брифинг.
 • Състезателите не могат да спират или възпрепятстват други в зоната за смяна.
 • В зоната за смяна може да влизат само състезателите и официалните лица по време на състезание.
 • Зоната за смяна се отваря в определен диапазон от време преди даването на старта. Достъп в този период имат: техническите лица, състезателите, треньорите и доброволците участващи в организацията.
  Стъпки при влизането в зона за смяна:
 1. Зона за смяна Т1 (след сегмента плуване): състезателят излиза от водата и се насочва (бягайки) към зоната за смяна. Застава пред определеното му място (пред велосипеда) и първо слага каската и я закопчава. След това взема колелото и се отправя към изхода на зоната за смяна, бягайки с колелото. След като премине обозначената линия се качва на колелото и започва да се състезава. Трябва да измине нужния брой обиколки, за да започне със сегмента – бягане.
 2. Зона за смяна Т2 (след сегмента колоездене): след като състезателят е направил всичките обиколки, се насочва към зоната за смяна. Преди обозначената линия, разположена преди входа на зоната за смяна, състезателят трябва да слезе от велосипеда и влезе в зоната. След като е в зоната, се насочва към определеното му място и си оставя колелото на индивидуална вертикална стойка , след което разкопчава каската, сваля я и я оставя в кутията. Оборудването, което няма да бъде използвано в сегмента бягане, трябва да се остави на велосипеда или в кутията.
  Пред кутията трябва се разполага оборудването, което ще се използва в сегмента бягане – маратонки, шапка и слънчеви очила, ако тези вече не се ползват в сегмента колоездене.